От последните минути! Елена Йончева дава българските магистрали за проверка от ЕС. В тях има сложен

Около 5000 души вече са подкрепили петицията, започната от журналиста и народен представител от БСП Елена Йончева, с която се иска проверка на  качеството на българските магистрали в европейска лаборатория. Тя е адресирана до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Всеки, който иска да се запознае в детайли с петицията, може да го направи тук. 

Ето и текста на електронната подписка, започната от Елена Йончева:

Във връзка с получени сигнали и общественото недоволство от качеството на изпълненото строителство на отделни пътни участъци в страната искаме ЕК и ОЛАФ да направят независима експертиза на участъци от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“, изградени през последните 5 години със средства на ЕС. Целта на експертизата е да установи има ли в действителност пропуски в качеството на получения краен продукт (пътя).

Изграждането на некачествени пътища представлява опасност за българските граждани.

При инцидент на пътя София – Своге, на 25 август 2018 г. автобус излиза от пътното платно и се преобръща. Загиват 20 граждани.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство съобщи, че в износващия пласт на пътя има недопустимо количество варовик. Това е недопустимо по задължителните изисквания на техническата спецификация, на която трябва да отговарят всички вложени материали по одобрената рецепта. Тя очевидно не е спазена. Вложените некачествени материали, които са със значително по-ниска цена от тези, които би трябвало да се вложат, водят до предпоставки за пътни произшествия.

В същото време обектът е предаден с акт Образец 16 и с изрядни документи.

Случаят в Своге показва, че при строителството на пътища се влагат материали, които не отговарят на задължителните изисквания.

Тъй като подобни отклонения има и в магистралните участъци, настояваме за независима експертиза, която да докаже създава ли се опасност за живота на гражданите от качеството на българските магистрали.


Състоянието на българските магистрали е видимо за всеки от нас и без да се прави техническа експертиза. Магистрали, първокласни и второкласни пътища започват да се ремонтират често веднага след като се изградят.

Последният пример е с магистрала „Марица“, официално открита на 29.10.2015 г.

През февруари 2016 г. около 200-метров участък от магистралата пропада. Направен е ремонт. През ноември 2018 г. същият участък, между Димитровград и с. Оризово, отново е компрометиран.

В българското общество съществува и убеждението, че изграждането на големи инфраструктурни проекти – строителството на пътища, е основен инструмент, който генерира корупция. Съществува съмнението, че значителен процент от стойността на обществените поръчки за изграждането за магистрали и пътища вместо за изграждането им, се връща към властта.

Поискахме съгласието на Агенция „Пътна Инфраструктура“ да бъдат извършени полеви изпитвания на пътната настилка чрез вземане и на дълбочинна ядка. Посочените в искането участъци са изградени през последните пет години, какъвто е и периодът на устойчивост, според европейските изисквания. Това е срок, в който износването на пътното платно е минимално.

Настояваме изборът на местата на вземане на проби и провеждане на изпитвания да се направи от независим европейски експерт по качеството на пътища. За да обезпечим реален и безпристрастен резултат, предлагаме експертизата на пътната настилка да се извърши от лицензирана европейска лаборатория, която не е работила в България, за да отпаднат всякакви съмнения за евентуални зависимости.

Фактът, че има толкова голям отпор за независима проверка,
говори за страх от констатиране на нередности.

Проверката не уронва престижа на българските строители.
Независимата експертиза на качеството на българските магистрали
помага на строителите, които са принудени да работят в обстановка, в
която се констатират редица нередности по цялата верига на
инвестиционния процес.

Призоваваме всеки български гражданин, който настоява за независима експертиза, който счита, че има право да получи отговор на въпроса създава ли се опасност за живота на хората от некачественото изпълнение на българските магистрали, да подпише тази петиция, без страх.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.